Standard Europejski S-1000 do diagnostyki alergii kontaktowej firmy Chemotechnique Diagnostics - zapoznaj się z listą alergenów. Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Instytut Dermatologii w Krakowie. Testy płatkowe, testy kontaktowe, testy stykowe, patch testy. Zestawy diagnostyczne alergeny, zestawy alergenów, produkty diagnostyczne, diagnostyka, patch test. Chemotechnique Diagnostics Polska, polski przedstawiciel, zestawy lista produktów, cennik. Standard Europejski zawiera: Chrom, Parafenylonodwuamina, 4-fenylenodiamina, Metylodibromoglutaronitryl, Tiksokortol Budezonid chlorometyloizotiazolinon Primina Quaternium 15 Seskwiterpeny laktonowe Aromaty mieszanka Substancje zapachowe Formaldehyd formalina Merkaptobenzotiazol Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa Żywica butyloformaldehydowa Balsam peruwiański Żywica epoksydowa Merkaptany mieszanka Lanolina Alkohole wełny N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodwuamina Parabeny Kalafonia Kliochinol Nikiel Benzokaina Kobalt Chlorek kobaltu Neomycyna Siarczan neomycyny Tiuramy Parafenylonodwuamina Chrom  dwuchromian potasowy, testy kontaktowe, testy płatkowe, testy stykowe, alergia kontaktowa diagnostyka, alergia stykowa diagnostyka, wyprysk stykowy wyprysk kontaktowy, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Nawigacja: chemotechnique.plwykluczenie odpowiedzialności

Chemotechnique.pl: Wykluczenie odpowiedzialności

Autorzy oraz Wydawca serwisu chemotechnique.pl dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Jednak codziennie dokonywane są nowe odkrycia naukowe, a regulacje prawne ulegają zmianom. Dlatego korzystając z informacji zawartych w niniejszym utworze zawsze należy konfrontować je z innymi źródłami wiedzy. Opublikowane informacje nie stanowią porady lekarskiej, zaświadczenia lekarskiego, ani opinii biegłego. Nie prezentują oficjalnego stanowiska jakiejkolwiek instytucji, a jedynie osobiste przekonania autorów w chwili przygotowania utworu. Rozpoznanie choroby i dobór właściwego leczenia są możliwe wyłącznie po osobistym zbadaniu przez lekarza odpowiedniej specjalności. Dlatego autorzy oraz wydawca serwisu chemotechnique.pl wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania opublikowanych informacji. Adres kontaktowy.

Przeczytaj również zastrzeżenie praw autorskich.

Nawigacja: chemotechnique.plwykluczenie odpowiedzialności

© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona jest częścią serwisu chemotechnique.pl. Skontaktuj się z nami!
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności.
Dokument utworzony 22 grudnia 2007, ostatnia aktualizacja 20 lipca 2009.