CODEX, istotność kliniczna, znaczenie kliniczne, dodatni, test płatkowy, test kontaktowy, test naskórkowy, dodatnia próba płatkowa, próba kontaktowa, próba naskórkowa, patch test, test stykowy, dodatnie, testy płatkowe, testy kontaktowe, testy naskórkowe, próby płatkowe, próby kontaktowe, próby naskórkowe, patch testy, testy stykowe Testy Płatkowe testy naskórkowe testy kontaktowe próby płatkowe próby naskórkowe próby kontaktowe próby plasterkowe testy plasterkowe patch test ICDRG zapis odczyt interpretacja CODEX

Nawigacja: chemotechnique.plCODEX

CODEX

System oceny istotności klinicznej dodatniego testu płatkowego*

C (current)

Odczyn istotny dla obecnej choroby (chory miał styczność z haptenem w przebiegu obecnego epizodu choroby i stan skóry uległ poprawie po przerwaniu narażenia)

O (old)

Odczyn istotny w przeszłości (w przeszłości kontakt z haptenem prowokował epizody zapalenia skóry, jednak związek obecnego epizodu z narażeniem na ten właśnie hapten wydaje się mało prawdopodobny)

D (don't know)

Istotność trudna do określenia (nie można ustalić, czy narażenie obecne lub przeszłe, oraz czy ma/miało znaczenie dla rozwoju objawów chorobowych)

E (exposed)

Występowało narażenie na dany hapten, jednak nie powodowało ono zapalenia skóry

X (cross-reaction)

Wynik dodatni na skutek krzyżowej reakcji z innym (istotnym klinicznie) haptenem

Jest to ulepszona wersja systemu COADEX, patrz: Śpiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.

Wersja polskojęzyczna systemu CODEX © prof. UJ dr hab. med. Radosław Śpiewak, wszystkie prawa zastrzeżone.

→ Dla Lekarza: zamów produkty do diagnostyki alergii kontaktowej
→ Dla Lekarza: pobierz kartę wyników testów płatkowych
→ Dla Lekarza: zapisz się na Praktyczny Kurs "Testy Płatkowe"
→ Dla Pacjenta: umów się na testy w kierunku alergii kontaktowej

Nawigacja: chemotechnique.plCODEX

© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona jest częścią serwisu chemotechnique.pl. Skontaktuj się z nami!
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności.
Dokument utworzony 23 maja 2014, ostatnia aktualizacja 24 maja 2014.