Chemotechnique Diagnostics - produkty światowego lidera w dziedzinie diagnostyki alergii kontaktowej. Zestawy do testów płatkowych naskórkowych kontaktowy

Nawigacja: chemotechnique.plwykluczenie odpowiedzialności

Chemotechnique.pl: Wykluczenie odpowiedzialności

Autorzy oraz Wydawca serwisu chemotechnique.pl dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Jednak codziennie dokonywane są nowe odkrycia naukowe, a regulacje prawne ulegają zmianom. Dlatego korzystając z informacji zawartych w niniejszym utworze zawsze należy konfrontować je z innymi źródłami wiedzy. Opublikowane informacje nie stanowią porady lekarskiej, zaświadczenia lekarskiego, ani opinii biegłego. Nie prezentują oficjalnego stanowiska jakiejkolwiek instytucji, a jedynie osobiste przekonania autorów w chwili przygotowania utworu. Rozpoznanie choroby i dobór właściwego leczenia są możliwe wyłącznie po osobistym zbadaniu przez lekarza odpowiedniej specjalności. Dlatego autorzy oraz wydawca serwisu chemotechnique.pl wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania opublikowanych informacji. Adres kontaktowy.

Przeczytaj również zastrzeżenie praw autorskich.

Nawigacja: chemotechnique.plwykluczenie odpowiedzialności

© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona jest częścią serwisu chemotechnique.pl. Skontaktuj się z nami!
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności.
Document created: 22 December 2007, last updated: 18 February 2010.