Chemotechnique Diagnostics, polski przedstawiciel, adres, polska, testy alergologiczne, testy kontaktowe, testy płatkowe, testy naskórkowe, testy stykowe, diagnostyka, testy diagnostyczne, badania diagnostyczne, sprzedaż, dostawa, dostawca, kontakt, adres, oferta, cennik, cena, ceny, cennik

Nawigacja: chemotechnique.plstatus prawny produktów

Informacja na temat podstaw prawnych obrotu produktami marki Chemotechnique Diagnostics na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Testy płatkowe firmy Chemotechniqe Diagnostics zostały wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem unijnym i polskim.

Art. 52 Ustawy o wyrobach medycznych, stanowi że "wytwórca, autoryzowany przedstawiciel, importer, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego, podmiot zestawiający wyroby medyczne lub podmiot dokonujący sterylizacji, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje zgłoszenia do Rejestru wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji przed pierwszym wprowadzeniem go do obrotu lub do używania".

W art. 3 ust 1 pkt 13 Ustawy o wyrobach medycznych pierwsze wprowadzenie do obrotu zostało zdefiniowane jako "przekazanie, nieodpłatne albo za opłatą, po raz pierwszy wyrobu medycznego w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej". Szwecja (w której produkty te zostały wprowadzone wcześniej) od 1995 r. należy do Unii Europejskiej, wprowadzenie do obrotu na terytorium Polski produktów Chemotechnique Diagnostics nie było pierwszym wprowadzeniem do obrotu, a co za tym idzie nie wymagało notyfikacji.

Informacja o sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produktów Chemotechnique Diagnostics oraz o powyższych podstawach prawnych zostały w 2008 roku przekazane do wiadomości Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Patrz też: certyfikaty produktów Chemotechnique Diagnostics

Nawigacja: chemotechnique.plstatus prawny produktów

© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona jest częścią serwisu chemotechnique.pl. Skontaktuj się z nami!
Z niniejszego dokumentu można korzystać wyłącznie na warunkach określonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialności.
Document created: 20 July 2008; last updated: 20 April 2010.